Selskapsstrukturen til BP er kartlagt

Kartet som OpenOil har utarbeidet viser alle underselskapene til BP rundt omkring i verden.

Oljeselskapet BP har 1180 underselskaper i 84 forskjellige jurisdiksjoner gjennom 12 lag med eierskap, viser offentlig tilgjengelig informasjon.  

Det Berlin-baserte konsulentselskapet Open Oil har gjennom informasjon som er tilgjengelig offentlig laget et interaktivt kart som viser BPs datterselskaper og beholdninger rundt om i verden.

Alle underselskapene har forskjellige navn og funksjoner. Open Oil har brukt et system som er utviklet av OpenCorporates. Systemet har samlet informasjon fra over 18 000 bedrifter.

Se det interaktive kartet her.

Viktig informasjon

- Vi ønsket å se om det var mulig å bruke offentlig tilgjengelige data til å lage et systematisk kart over hvordan store multinasjonale selskaper driver sin virksomhet. Vi håper denne tilnærmingen vil være nyttig for alle som trenger å forstå mer om hvordan store selskaper jobber, sier grunnleggeren av Open Oil, Johnny West.

Dette er den første interaktive kartleggingen av et så stort selskap noensinne. BP er det sjette største oljeselskapet i verden. Ved å klikke på de ulike landene på kartet kan man se underselskapene til BP i hvert land. Man får en oversikt over BPs selskapsstrukturer, og hvordan de ulike landene forholder seg til hverandre.  

- Selskaper som BP har svært komplekse strukturer, med tusenvis av lovlige underselskaper rundt om i verden. Vi har klart å sette sammen denne informasjonen ved hjelp av offentlige registreringer som selskaper nå er forpliktet til å utføre gjennom dagens forskrifter, sier grunnleggeren av OpenCorporate, Chris Taggart.

Men han mener at man heller burde kunne laste ned dataene fra BPs nettsider, i stedet for denne omfattende kartleggingen.

- Dette viser hvor langt unna vi er ekte åpenhet. Mangel på åpenhet går ut over samfunnet, land i Sør, investorer og miljø, sier han.  

Les hvordan denne informasjonen blir lettere tilgjengelig ved å tette tre hull i norsk lovverk.

I tråd med PWYP Norges rapport

I 2011 ga Publish What You Pay Norge ut rapporten ”Piping profits”. Gjennom flere måneder med undersøkelser kartla vi at ti av verdens mektigste utvinningsselskaper eide minst 6 038 datterselskaper. Mer enn en tredjedel av disse var innarbeidet i lukkede jurisdiksjoner. På det tidspunktet fant vi informasjon som viste at BP hadde 1596 underselskaper.

Les mer om "Piping Profits" og last den ned her.

Disse undersøkelsene var i likhet med Open Oils kartlegging basert på offentlig informasjon. Man kan ikke finne ut om utvinningsselskapene har underselskaper som de ikke har meldt fra om noe sted. 

Det betyr at selskapene hadde minst 6038 underselskaper til sammen. Det reelle tallet er det umulig å få informasjon om per i dag. Først må myndighetene få på plass de siste tre elementene i utvidet land-for-land rapportering som kan gjøre det mulig.