Statoil skaper forvirring med påstand om at Dodd-Frank loven er erklært ugyldig i norsk høringsprosess om land for land rapportering

Loven står. Securities and Exchange Commission (SEC) skal utvikle regler for å implementere loven

Statoil forvirrer

Den norske høringsprosessen om utvidet land for land rapportering utløp 2. august. I sitt høringsinnspill påstår Statoil at det amerikanske Dodd-Frank er “ugyldig” i U.S. District Court, i søksmålet fra American Petrolium Insititute (API) mot Securities and Exchange Commission) SEC.

Videre broker Statoil påstanden som et argument for å utsette utviklingen og implementeringen av en norsk lov om utvidet land for land rapportering. Dette er problematisk av flere grunner, mest av alt fordi Statoils påstand er feil når de sier at loven er kjent “ugyldig” i USA. *Loven står* Det bør understrekes at avgjørelsen fra den amerikanske District Court vedrørende gjennomføringsbestemmelser for Dodd-Frank Acts Section 1504 ikke berørte selve loven. Lovgivningen står fremdeles ved lag og innbefatter lovhjemmel for Securities and Exchange Commission (SEC) til å utarbeide forskrifter for gjennomføring av disse lovfestede kravene.

Dersom SEC beslutter seg for å anke domstolenes avgjørelse må dette gjøres innen 2. september 2013; eventuelt kan SEC velge å gjenutstede reglene. Dersom reglene gjenutstedes kan SEC gjenutstede reglene i samme form, med ytterligere begrunnelse som oppfyller domstolens krav innen de begrensede områder der domstolen krevde mer informasjon til støtte for SECs skjønnsmessige valg. Det er imidlertid viktig å merke seg at store og betydningsfulle europeiske selskaper som er børsnotert i både EU og USA, så som BP, Shell, Rio Tinto og BHP Billiton, som vil rapportere i henhold til EUs åpenhets- og regnskapsdirektiver, også omfattes av de amerikanske åpenhetskravene. Dette tilsier at eventuelle reviderte amerikanske regler med stor sannsynlighet vil være sterkt påvirket av reglene i Europa, for å sikre harmonisert rapportering mellom selskaper børsnotert i EU og USA.

Securities and Exchange Commission (SEC) har mandat til å utvikle regler

Selskaper omfattet av de amerikanske kravene gjør fornuftig i å fortsette å forberede seg på åpenhet. Dette var da også konklusjonen til flere advokatfirma. For eksempel skrev Foley Hoag LLP at “Section 1504 kommer ikke til å forsvinne; domstolen krevde kun at "SEC skriver den om." 

Norton Rose Fulbright LLP kom med følgende anbefaling til sine klienter: “[M]ange selskaper har opprettet en beredskapsgruppe og er godt i gang med prosessen for å fastslå hvilke betalinger som omfattes av regelen og hvordan regelens opplysningsplikt skal oppfylles på en mest mulig effektiv måte. Selv om verdipapirutstedere som utvinner ressurser vil, som et minimum, kunne oppleve en kort utsettelse før opplysninger er påkrevet, er det sannsynlig at en vesentlig grad av identifisering og innsamling av relevant betalingsinformasjon til syvende og sist vil være påkrevet i henhold til en gjennomføringsregel for Section 1504, og at en eller annen form for presise og jevnlige betalingsopplysninger vil være påkrevet.

Med dette i tankene vil selskaper gjøre fornuftig i ikke å avvikle beredskapsaktiviteter på det nåværende tidspunkt. I stedet bør berørte utstedere fortsette å ta veloverveide skritt for å sikre at de er klare til å oppgi resursutvinningsbetalinger på årlig basis, fra det tidspunkt en endelig regel måtte tre i "kraft." 

Selskaper må forberede seg på å rapportere på den nye amerikanske loven

 Endelig forblir den amerikanske regjering opptatt av å gjennomføre denne lovgivningen. For eksempel fortsetter amerikanske myndigheter i offentlighet å bekjentgjøre en slik prioritering i kontakt med strategisk viktige regjeringer. På en internasjonal konferanse om offentliggjøring av betalinger i Ghana i juli inkluderte det amerikanske State Departments øverste økonomiske tjenestemann i landet følgende bemerkninger i sitt innlegg

"Som dere vet definerer den amerikanske Dodd Frank Act Section 1504 en ny og høyere åpenhetsstandard for utvinningsnæringer, ved å kreve at visse selskaper som allerede inngir årsrapporter til SEC skal oppgi visse betalinger på prosjektnivå. Den amerikanske District Courts avgjørelse av 2. juli innebærer ikke at Dodd-Frank Section 1504 er ugyldig. Section 1504 forblir amerikansk rett. Det var kun SECs regler om gjennomføring av Section 1504 som ble satt tilside og sendt tilbake til SEC for videre regelfastsettelse. Mens vi venter på utfallet av SECs vurderinger forblir vi opptatt av å benytte Dodd Frank som et verdifullt verktøy for å fremme økt åpenhet verden over."See our Norwegian press release on the main page for more information.

Photo: Ken Lund/Flickr CC_