Vil Finanskomiteen tillate at opplysninger fra skatteparadiser holdes skjult fra selskapenes rapporter?

Finansdepartementet har gjort det stikk motsatte av hva Stortinget ba om. Nå må Finanskomiteen skrive en merknad til Kontroll -og konstitusjonskomiteen om hva de synes om dette.

 

I et åpent brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen varslet PWYP Norge 6. januar 2017 at Stortingets anmodningsvedtak om "synliggjøring av uønsket skattetilpasning" ikke er fulgt opp av Finansdepartementet. 

Les: Åpen brev til til kontroll- og konstitusjonskomiteen

Bakgrunnen var at Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015), om å synliggjøre uønsket skattetilpasning, ikke er fulgt opp er at Finansdepartementet. Relevante opplysninger knyttet til LLR rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer ikke i regnskapet. 

Finanskomiteen har tidligere sendt en anmerkning i saken

Kontroll –og konstitusjonskomiteen er allerede er gjort oppmerksomme på saken av både Finanskomiteen og PWYP Norge. 

Finanskomiteen sendte den 1. april 2016 en anmerkning til oppfølgningen av Stortingets anmodningsvedtak til kontroll- og konstitusjonskomitéen. Finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF), uttrykte da følgende:

- Vi har som komité skrevet en anmerkning til oppfølgningen av anmodningsvedtaket. Den uttrykker vår utålmodighet i et brev til kontroll- og konstitusjonskomitéen. Vi ber om at dette blir meddelt regjeringen, og at den gir dette prioritet. Det er ikke dagligdags at komiteen gjør dette.

En særlig viktig sak i Kontroll -og konstitusjonskomiteen

Av 192 saker som kom opp i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget ble saken om land-for-land rapportering etter regnskapsloven trukket fram som en særlig viktig sak å følge opp.

Saksordfører i kontroll –og konstitusjonskomiteen, Gunvor Eldegard (Ap), uttalte da følgende:

- Me som kontrollkomité viser til dette [Finanskomiteens oppfølging], og me avventar ei tilbakemelding frå departementet, som har varsla at ein skal koma tilbake til korleis ein skal følgja opp vedtaket.

Finansdepartementet fornøyd med seg selv uten av de har levert

Finansdepartementet fastsatte etter den siste høringsrunden om land-for-land rapportering (LLR) de hittil siste endringene i forskriften. PWYP Norge påpekte at skatteparadisene er nå fullstendig beskyttet. Forskriften var utformet slik at det ble pålagt begrensninger ved å bruke en formuleringer som gir vid tilgang til å omgå rapporteringen. Finansdepartementet er fornøyd med egen innsats. Finansdepartementet nevner ikke i sitt svar at de kun har fulgt opp enkelte deler av Stortingets anmodningsvedtak. Finansdepartementet nevner heller ikke at skatteparadiser fortsatt er utelatt fra rapporteringen slik at selskapenes nøkkeltall fra skatteparadiser («støttefunksjoner i tredjeland») ikke kommer med i rapporteringen, og at Stortinget dermed IKKE vil få synliggjort uønsket skattetilpasning.

Stemmer det at du har gjort dette her, Finansminister?

Snore Valen (SV) stilte derfor Finansministeren et spørsmål om hun virkelig har gitt selskaper mulighet til å unnlate å rapportere fra skatteparadiser. Noe hun bekreftet i sitt svar.

Les spørsmål og svar her: Stemmer det at du har gjort dette her, Finansminister?

Så hva gjør Kontroll – og konstitusjonskomiteen nå?

Saksordfører Gunvor Eldegard (A) har altså nå fått et svar fra Finansdepartementet. 

Nå er det opp til Kontroll - og konstitusjonskomiteen hvordan de velger å reagere på Finansdepartementets mangelfulle oppfølgning.

Finanskomiteen må nå svare

Saksgangen er slik at Kontroll – og konstitusjonskomiteen har sendt brev til alle fagkomiteene om å se på ”sine vedtak” og hvorvidt fagkomiteene er enige i at saken "deres" er ”kvittert ut”. 

Derfor har PWYP Norge sendt et åpent brev til samtlige medlemmer i Finanskomiteen. I brevet beskriver vi hvordan Finansdepartementet har gått frem slik at resultatet er det stikk motsatte av Stortingets anmodningsvedtak, spesifikt at Stortinget IKKE vil få rapportert selskapenes nøkkeltall fra skatteparadiser («støttefunksjoner i tredjeland»), og Stortinget vil dermed IKKE vil få synliggjort uønsket skattetilpasning.