Kontroll – og konstitusjonskomiteen dras nå inn i LLR-prosessen

 

Finanskomiteen gir Regjeringen anmerkning til manglende oppfølgning av åpenhetsloven utvidet land-for-land rapportering.

Bakgrunnen er at Finanskomiteen har sendt et brev til kontroll – og konstitusjonskomiteen med en anmerkning til oppfølgingen av anmodningsvedtaket som kom 19. juni 2015.

 

Kontroll-og konstitusjonskomiteen

Det er avisen Vårt Land som omtaler brevet.  Finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen, sier dette til avisen:

- Vi har som komité skrevet en anmerkning til oppfølgningen av anmodningsvedtaket. Den uttrykker vår utålmodighet i et brev til kontroll- og konstitusjonskomitéen. Vi ber om at dette blir meddelt regjeringen, og at den gir dette prioritet. Det er ikke dagligdags at komiteen gjør dette.

Les hele saken i Vårt Land: ”Gir regjeringen skatteparadisstryk

 

Les selve brevet her. Anmerkningen står på side 4: 

 

Stortingsanmodningen

Anmodningen fra Stortinget ble lagt fram av finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) og lyder som følger: ”Stortinget ber Regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for land-for-land-rapportering (LLR) målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber Regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med regnskapspliktige etter LLR-regelverket”.

Vedtaket åpner opp for å få på plass en utvidet land-for-land-rapportering. Det er et viktig skritt, men dette er ikke nok. Det må følges opp av Regjeringen.

Men, Regjeringen har ikke fulgt opp.

 

Behagelige begrepsforvirringer?

Det har vært mange sammenblandinger – ønskede eller uønskede – om ulike spor for åpenhet. Flere aktører har vist til tiltaket ”land-for-land” (LLR), men betegnelsen har blitt benyttet på to helt ulike spor for åpenhet. Det ser ut som om dette er det samme, men det er det ikke. ”LLR-rapporteringen” er noe annet enn ”LLR for skatteformål”. Dette er to helt ulike spor og helt forskjellige grunnlag for åpenhet og innsyn som igjen vil ha enorme konsekvenser på hvilket innsyn offentligheten vil få.  

Les denne artikkelen for å forstå  forskjellen: ”Stortinget ville ha ULLR. Finansdepartementet gav BEPS”.

Hittil har ikke Stortingets egne kontrollorganer vært koblet inn. Det blir de nå når Stortinget går til dette skrittet. Poenget er det samme: Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets ønske. Dette er bakgrunnen for at kontroll – og konstitusjonskomitéen nå dras inn i prosessen.

 

Sier styrket kamp, viser til gamle tiltak

Høyre gjennomførte sitt landsmøte 2016 mens Panama-papers-lekkasjen tapetserte medieoppslagene. Høyre kom da med en uttalelse:

”Vedtatt uttalelse nr. 1: Styrket kamp mot skatteunndragelse:

Vår felles velferd er avhengig av at personer og bedrifter i Norge betaler skatt til Norge. Det er derfor viktig at Norge bidrar aktivt i bekjempelsen av internasjonal skatteunndragelse, korrupsjon og omgåelse av skatteregler. Norske myndigheter er en pådriver i dette arbeidet, der det er oppnådd viktige resultater blant annet når det gjelder å forbedre de internasjonale standardene for informasjonsutveksling. Frivillige organisasjoner og journalister er også viktige pådrivere for å sikre fremdrift i arbeidet. Det er derfor grunn til å berømme arbeidet som er gjort i forbindelse med Panama-avsløringene. De kan bidra til å sette nødvendig fart i arbeidet med å bekjempe internasjonal skatteunndragelse og omgåelse av skatteregler”.

Dessverre er tiltaket det vises til i uttalelsen, informasjonsutvekslingsavtalene, ikke egnet til å gi innsyn i selskapene for å vise skatteunngåelse. Høyre har tidligere vist til dette tiltaket når de utfordres på skatteomgåelse.

Les kronikk: Vil Høyre og FrP hindre skatteflukt?

 

MDG er på banen

Rasmus Hansen i Miljøpartiet de Grønne (MDG) har med utgangspunkt i at saken ble  gjort kjent i avisen Vårt land stilt spørsmål om når høringen og land-for-land rapportering kommer. 

Hansen har også stilt representantforslag om en konvensjon om økonomisk åpenhet.

Les mer om at: ”MDG har trappet opp Skattejakten”.