Våre publikasjoner

Nedenfor er en samling av PWYP Norges publikasjoner sortert etter utgivelsesmåned. Vi ønsker deg velkommen til å laste ned publikasjonene og bakgrunnsmaterialet, selvfølgelig uten kostnad, men vennligst oppgi oss eksplisitt om du bruker noe av vårt materiale i ditt arbeid (Title/PWYP Norway/http://www.publishwhatyoupay.no/nb/publications). Illustratørene og fotografene har opphavsrett til materialet deres.

Finansiell Åpenhet: Grep for å styrke demokrati og rettferdig fordeling

UD-rapport i forbindelse med Dialogprosjektet kapital for utvikling

For mer informasjon les RORGs beskrivelse om Dialogprosjektet kapital for utvikling.
(UDs nettsider for Dialogprosjektet er ikke lenger tilgjengelig)

Sammendrag: Artikkelsamling utgitt av Utenriksdepartementet som et ledd i Dialogprosjektet kapital for utvikling.

Samlingen inneholder forslag fra prosjektets samarbeidspartnere, og PWYP Norge har bidratt med artikkelen “Utvinningsindustrien og de sju sekretessemekanismene – Hvorfor vi trenger en land-for-land rapportering” (s.12-26).

Publication date:

OLD VERSION: An extended country-by-country reporting standard. A policy proposal to the EU.

NOTE: This is an old version of the report. In November 2013 we published a re-written and updated version, please find Version 2 via this page.

Sammendrag: 2/3 of the poorest people in the world live in resource rich countries. Natural resources has the largest value creation potential to mobilize own capital, but profit often ends up elsewhere. Today, the extractive industries can transfer significant profits out of the source country before it is taxed. One simple policy proposal will give investors and other constituents the instrument to follow their money.

What does the reporting template of the extended country-by-country reporting standard look like? Does the proposal cover Dodd-Frank?

Publication date:

Lost Billions. Transfer Pricing in the Extractive Industries

Summary: Over 110 billion USD has disappeared through mispricing of crude oil in the US and the EU between 2000 and 2010. Profits have been moved from the source country to the extractive industry companies. In December 2000, the Netherlands imported crude oil for the price of 1,69 Euro per bbl. while the spot market prices were no lower than 26 Euro, resulting in an underevaluation of around 40 million Euro to the source country. h4. Last ned data i Excel, og lek med tallene på egenhånd:

Publication date:

Beskyttelse mot derivatmisbruk

Sammendrag:

  • Utvinningsindustrien er storforbruker av et finansielt instrument kalt derivater, som kan bli misbrukt til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt.

  • Verdien bak alle derivater er 10 ganger verdens samlede BNP.

  • Ett enkelt politikkforslag kan innføres unilateralt, og stoppe misbruk samtidig som den riktige bruken av disse instrumentene beskyttes. 

Les den korte 4-siders briefingen av rapporten.

Publication date:

TRACE Briefings 2010-2011

Sammendrag: Som et ledd i å fullføre TRACE-programmet, har deltakerne i 2010-2011 arbeidet sammen om korte briefinger på fire utvalgte tema: “kontraktsåpenhet”, “miljøspørsmål relatert til utvinningsindustrien”, “urfolksrettigheter og utvinningsindustrien” og “ulovlige pengestrømmer og sekretessejurisdiksjoner”.

Disse briefingene vil forhåpentligvis være nyttige for dem som ikke hadde mulighet til å delta i programmet, men som allikevel ønsker innsikt i de temaene det ble arbeidet med.

Her kan du også laste ned briefingene enkeltvis

Publication date:

Piping Profits

Sammendrag: 

In this report PWYP Norway has attempted to unravel the labyrinthine corporate structures created by some of the world’s biggest energy and mining companies. Few details are known about the murky and expansive networks of extractive companies and their subsidiaries.

PWYP Norway seeks to clarify this picture by finding out how many subsidiaries companies have and where these are located, also establishing through this process how many are located in secrecy jurisdictions. Please feel free to read our report, briefing, and navigate in our database

Publication date:

Defining Elements (rapportutkast til diskusjon)

Sammendrag: Defining Elements outlines which concrete elements should be made subject for regulation in a full country-by-country reporting standard for the extractive industry. It is based on input from CSOs, tax experts, accounting experts, private sector, and PWYP Norway´s experiences with other processes. This is a draft for discussion, and input in writing is appreciated (input gathering is now closed).

(Ikke tilgjengelig på norsk)

Last ned – English

Publication date:

Hvordan bør land-for-land-rapportering for utvinningsselskaper innføres i Norge?

Sammendrag: Denne korte juridiske rapporten, bestilt av PWYP Norge og skrevet av det norske advokatfirmaet Arntzen de Besche, foreslår hvordan Norge kan innføre en land-for-land-rapportering i norsk rett, som lett kan åpne opp for ytterligere og nødvendig regulering.

Rapporten oppsummerer de pågående prosessene i USA og EU, og gir en juridisk vurdering av et forslag til hvordan en norsk lovtekst for utvinningssektoren kan baseres på dette.

Publication date:

Striking Oil: Blessing or Curse?

Sammendrag: Første runde av PWYP Norges kapasitetsbyggingsprogram ble avsluttet i desember 2009. I samarbeid med INTRAC, har PWYP Norge fått utviklet en rapport i Praxis Note-serien som søker å fange opp læringen fra programmets første runde; en praktisk erfaring med kapasitetsutvikling blant sivilsamfunnsorganisasjoner fra syv afrikanske land for å fremme økt åpenhet om oljeinntekter.

Publication date:

Hullene blir mindre

  • Statoils land-for-land rapport blir bedre og bedre. Det er positivt at LLR- informasjonen nå rapporteres sammen med regnskapet. 
  • Det er fortsatt ikke en fullstendig rapport på ett sted. En leser må samle tall fra flere steder for å se hele bildet. 
  • Det er fortsatt ikke mulig å forene skatt i regnskapet med betalt skatt per land. 

Skrevet av: Frian Aarsnes / PWYP NorgePublisert: May 2017ISBN: 978-82-93212-72-0

Publication date: