Om Publish What You Pay Norge (PWYP Norge)

Publish What You Pay Norge er den norske koalisjonen i det globale Publish What You Pay-nettverket som organiserer og mobiliserer over 800 sivilsamfunnsorganisasjoner fra over 70 land.

Vi arbeider for åpenhet og ansvarlighet i betalinger, mottak og forvaltning av inntekter fra olje-, gass- og gruveindustrien.

Organisasjonen ble registrert som selvstendig juridisk enhet I BRREG den 17.10.2011. Organisasjonen har et selvstendig styre.

PWYP Norge er en den norske avdelingen (og selvstendig juridisk enhet og organisasjon) i det internasjonale PWYP-nettverket, som består av over 800 organisasjoner i over 70 land i verden. Det internasjonale PWYP-nettverket arbeider for større finansiell åpenhet langs hele verdikjeden i utvinningsindustrien. Organisasjonens formål er å arbeide for målsettinger i den globale kampanjen. Målsettingene er en minstestandard for den åpenheten som bør gjelde. PWYP-nettverkets strategi er nedfelt i fire pilarer og åpner for strategiske valg langs hele verdikjeden.

I Norge står 20 organisasjoner bak PWYP Norge. Les mer om våre tilsluttede organisasjoner.

Organisasjonens formål er å arbeide for frivillige og bindende mekanismer for åpenhet og ansvarlighet i utvinningsindustrien, herunder relaterte områder, både i Norge og internasjonalt. Organisasjonen skal arbeide for målsettinger som fastsettes i det internasjonale Publish What You Pay-nettverket, i tillegg og egne vedtekter.

Hvert enkelt nasjonalt kapittel av Publish What You Pay-nettverket har et selvstendig ansvar for og en plikt til å sette sine egne mål, prioriteringer og gjøre strategiske valg for sitt arbeid som reflekterer de ulike nasjonale kontekstene, allerede oppnådde resultater og som gjøre strategien relevant for verdikjeden i sin lokale landkontekst, behov og kapasitet.

Publish What You Pay Norge har i tråd med dette utviklet egne målsettinger, prioriteringer og strategier som er relevante, hensiktsmessig og viktige for den norske koalisjonen, og i tråd med den overordnede målsettingen i den globale kampanjen. Norske tematiske prioriteringer er nedfelt i strategien til PWYP Norge.

Hva er problemet?

Hvilke tiltak foreslår vi?