Raphaël Halet var en av tre som lekket dokumenter om skatteunndragelser i den såkalte Luxleaks-skandalen. Skal handlingen regnes som ulovlig kriminalitet eller som en heltedåd på vegene av offentligheten?
 Tilbakeslag mot sivilsamfunnsaktivister som arbeider for en rettferdig bruk av deres lands naturressurser
 Vil ha slutt på hemmelighold som gjør korrupsjon mulig
  Parlamentet i Australia vil granske landets olje- og gassgiganter
 - Jeg balanserer i en gråsone av uopphørlig sjansespill, sier Lemma Tsedale, redaktør av Addis Standard til BBC.
 Finans Norge slutter seg til synspunktene fremmet i høringsuttalelsen fra PWYP Norge i sitt høringssvar til Finansdepartementet.
 Sterke forbedringer og pulverisering av samme forbedringer – i ett og samme høringsnotat.
 I Armenia bortføres truede dyrearter fra dyrehagene. Få vet hvor de blir av.