Finansdepartementet har gjort det stikk motsatte av hva Stortinget ba om. Nå må Finanskomiteen skrive en merknad til Kontroll -og konstitusjonskomiteen om hva de synes om dette. 
Finansministeren bekrefter at reglene som skal motvirke uønsket skattetilpasning ikke vil motvirke uønsket skattetilpasning i sitt svar til skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV). 
Antoine Deltour og Raphaël Halet, varslerne i LuxLeaks-saken, ble dømt av domstol i Luxembourg.
Snorre Valen (SV) har sendt et spørsmål om hvorfor forskriften som skal virke mot skatteparadiser er skrevet slik at den ikke gjør det.
 Det er nå opp til Kontroll - og konstitusjonskomiteen hvordan de velger å reagere på Finansdepartementets oppfølgning.
 Hva mener partiene om skatt og åpenhet? Hvilke partier har husket å ta med utvidet land-for-land-rapportering og egentlig eierskap i sine programutkast? Les mer om det til å foreslå bedre formuleringer til partienes programutkast.
 Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt og informasjonsplikt om selskapsstrukturer.
 14. februar signerte president Trump resolusjonen som opphever regelen i Dodd-Frank Act som krever at olje- og gruveselskaper må være åpne om hva de betaler til regjeringer rundt omkring i verden.