Den russiske advokaten Sergei Magnitsky ble fengslet og torturert til døde fordi han avslørte en enorm korrupsjonssak hvor russiske myndigheter var involvert. Hvilke verktøy har samfunnet i møte med slikt? 
 PWYP Norge inviterer til et åpent møte om EITI i Norge den 2. juni, i forbindelse med at EITI har styremøte i Oslo. Et sentralt spørsmål for PWYP Norge er: Hva skal være veien videre for EITI her i Norge?
 Betimelige spørsmål vil bli stilt i et møte i Norad den 30. mai fra 10:00-12:30.
 Nå er det klart hvem som skal ha ansvar for at selskapenes rapporterer som de skal under LLR.
  Som et svar på kronikken av Frian Aarsnes kalt ”Blir du med på et ran om du blir spurt?(link is external)" (Bistandsaktuelt 04.05.16) har Kjell Roland kalt sitt tilsvar “Lavmål i skatteparadis-debatten(link is external)” (06.05.16) hvor han skriver at han ønsker å "avslutte videre diskusjonen med PWYP. Debatten om skatteparadiser kommer ikke til å opphøre. Les svarkronikken "Investorer og skatteparadiser"  (09. 05.16). 
Det er grenser for hva de fleste mennesker vil bli med på. De fleste stopper før de begår noe som er tydelig illojalt eller kan bidra til noe kriminelt. I debatten om skatteparadiser så gjelder imidlertid dette ikke Norfund. De dundrer ufortrødent videre der andre går stille i dørene. Er de selv bevisst på hvor umusikalt dette høres ut?
– Det er vanskelig å se at skatteparadiser tilbyr bistandsinvestorer som Norfund bedre finansielle tjenester enn andre og mer åpne regimer, skriver Morten Eriksen i en kronikk i Bistandsaktuelt
 Det finnes virkemidler mot Panama-lekkasjen. Finansdepartementet legger den viktigste høringen som kan skape innsyn i selskaper til ”sommeren”.