Reder Herbjørn Hansen kritiserer skattedirektør Hans Christian Holte for sin unge alder og stortingsrepresentant for AP i Finanskomiteen, Truls Wickholm, for ikke å ha vært født da rederen begynte å bruke skatteparadiser.
 Knut Falk Qvigstad (MDG) forklarer hvorfor svakhetene i OECDs BEPS-spor vil gjøre at selskapene kan fortsette som før. 
 Mener finansministeren og regjeringen arbeider aktivt for åpenhet om kapitalstrømmer.
 Truls Wickholm (A) utfordret finansministeren på hennes lederskap for åpenhet i Stortingsdebatt.
 Betimelige spørsmål stilles i et møte i Norad den 30. mai fra 10:00-12:30.
 Den russiske advokaten Sergei Magnitsky ble fengslet og torturert til døde fordi han avslørte en enorm korrupsjonssak hvor russiske myndigheter var involvert. Hvilke verktøy har samfunnet i møte med slikt? 
 Nå er det klart hvem som skal ha ansvar for at selskapenes rapporterer som de skal under LLR.
 PWYP Norge inviterer til et åpent møte om EITI i Norge den 2. juni, i forbindelse med at EITI har styremøte i Oslo. Et sentralt spørsmål for PWYP Norge er: Hva skal være veien videre for EITI her i Norge?