Det var en spennende dag på høringen  i Finanskomiteen  om Prop. 120 L (2015-2016), Endringer i ligningsloven.
 Reder Herbjørn Hansen kritiserer skattedirektør Hans Christian Holte for sin unge alder og stortingsrepresentant for AP i Finanskomiteen, Truls Wickholm, for ikke å ha vært født da rederen begynte å bruke skatteparadiser.
 Det sa Eric Lee under prisutdeling av årets Arthur Svensson pris for internasjonale faglige rettigheter. LabourStart vant prisen for sitt arbeid med kampanjer for å beskytte faglige rettigheter. Han snakket spesielt til fagforeningsledere som kjemper en kamp hver dag for overlevelse. 
 Knut Falk Qvigstad (MDG) forklarer hvorfor svakhetene i OECDs BEPS-spor vil gjøre at selskapene kan fortsette som før. 
 Mener finansministeren og regjeringen arbeider aktivt for åpenhet om kapitalstrømmer.
 Truls Wickholm (A) utfordret finansministeren på hennes lederskap for åpenhet i Stortingsdebatt.
 Betimelige spørsmål stilles i et møte i Norad den 30. mai fra 10:00-12:30.
 Den russiske advokaten Sergei Magnitsky ble fengslet og torturert til døde fordi han avslørte en enorm korrupsjonssak hvor russiske myndigheter var involvert. Hvilke verktøy har samfunnet i møte med slikt?