Det var en spennende dag på høringen  i Finanskomiteen  om Prop. 120 L (2015-2016), Endringer i ligningsloven.
 Det sa Eric Lee under prisutdeling av årets Arthur Svensson pris for internasjonale faglige rettigheter. LabourStart vant prisen for sitt arbeid med kampanjer for å beskytte faglige rettigheter. Han snakket spesielt til fagforeningsledere som kjemper en kamp hver dag for overlevelse. 
 Reder Herbjørn Hansen kritiserer skattedirektør Hans Christian Holte for sin unge alder og stortingsrepresentant for AP i Finanskomiteen, Truls Wickholm, for ikke å ha vært født da rederen begynte å bruke skatteparadiser.
 Knut Falk Qvigstad (MDG) forklarer hvorfor svakhetene i OECDs BEPS-spor vil gjøre at selskapene kan fortsette som før. 
 Mener finansministeren og regjeringen arbeider aktivt for åpenhet om kapitalstrømmer.
 Truls Wickholm (A) utfordret finansministeren på hennes lederskap for åpenhet i Stortingsdebatt.
 Betimelige spørsmål stilles i et møte i Norad den 30. mai fra 10:00-12:30.
 Den russiske advokaten Sergei Magnitsky ble fengslet og torturert til døde fordi han avslørte en enorm korrupsjonssak hvor russiske myndigheter var involvert. Hvilke verktøy har samfunnet i møte med slikt?