Det er nå opp til Kontroll - og konstitusjonskomiteen hvordan de velger å reagere på Finansdepartementets oppfølgning.
 Hva mener partiene om skatt og åpenhet? Hvilke partier har husket å ta med utvidet land-for-land-rapportering og egentlig eierskap i sine programutkast? Les mer om det til å foreslå bedre formuleringer til partienes programutkast.
 Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren om oppfølging av sentrale punkter i skatteforliket, bl.a. om skatterådgiveres taushetsplikt og informasjonsplikt om selskapsstrukturer.
 14. februar signerte president Trump resolusjonen som opphever regelen i Dodd-Frank Act som krever at olje- og gruveselskaper må være åpne om hva de betaler til regjeringer rundt omkring i verden. 
Selskaper bedt om å stå opp for åpenhet om hva de betaler i bytte for naturressurser de får tilgang til.
Samme dag som tidligere Exxon-sjef Rex Tillerson ble godkjent som USAs nye utenriksminister ble åpenhetsloven Dodd-Frank drept. 
 Republikanerne prioriterer å omgjøre en åpenhetslov som er gjennomført i over tretti land i verden.
 PWYP Norge forklarer hvordan beskyttelsen av skatteparadiser kan oppheves ved å fjerne en binding mellom to paragrafer.