Europakommisjonen har beordret Apple til å betale 13 milliarder euro i skatt til Irland. Det tilsvarer 120 milliarder norske kroner. Dette skal dekke manglende skattebetalinger for perioden 2003-2014.
 ”Politisk dritt”, kaller Apples leder, Tim Cook, oppfatningen av at Apple unngår skatt.
 Undersøkelsen ble publisert i det siste Eurobarometeret på oppdrag fra Europaparlamentet. Borgere fra alle 28 medlemsland ble spurt og 27960 mennesker svarte i undersøkelsen.
 "På toppen av fjellet vil vi tenne en lysvarde med informasjon om bærekraftsmålene.”
 Les mer om hva som skjedde og få presentasjonene her. 
 I samarbeid med Fagforbundet inviterer Publish What You Pay Norge til politisk salong "Velferd, ulikhet og nødvendig åpenhet" den 26. august. 
 Det var en spennende dag på høringen  i Finanskomiteen  om Prop. 120 L (2015-2016), Endringer i ligningsloven.
 Det sa Eric Lee under prisutdeling av årets Arthur Svensson pris for internasjonale faglige rettigheter. LabourStart vant prisen for sitt arbeid med kampanjer for å beskytte faglige rettigheter. Han snakket spesielt til fagforeningsledere som kjemper en kamp hver dag for overlevelse.